Pro odborníky homeopaty:

Publikuji také podrobné případové studie pro odborníky homeopaty a studenty homeopatie (zatím všechny v anglickém jazyce):

A Case of Psoriasis

Ovarian Cyst During Pregnancy In A Woman With PCOS

Two Cases of Acute Cough in Children

Two Cases of Acute Tonsillitis