Nejvyšším ideálem léčby je rychlé, nenásilné, trvalé obnovení zdraví, nebo odstranění a zničení nemoci v celém jejím rozsahu, a to co nejkratším, nejspolehlivějším způsobem, na základě jasně pochopitelných principů.
Samuel Hahnemann, Organon léčebného umění

Homeopatie je celostní terapeutická metoda, která stimuluje vlastní obranné síly organismu za pomocí substancí, jež jsou specifickým způsobem naředěny do extrémně malých množství.  Byla založena německým lékařem Samuelem Hahnemannem před přibližně 200 lety. Homeopaté se na lidský organismus dívají jako na celek a sledují jeho celkové projevy, nejen na úrovni fyzické, ale i na úrovni emocionální a mentální. Základním principem homeopatie je zákon podobnosti, který zní:

Substance, jež je schopna v surovém stavu u zdravého jedince vyvolat určité symptomy (reakci), dokáže tyto symptomy v naředěné a dynamizované podobě u nemocného jedince odstranit nebo zmírnit.

Samuel Hahnemann

Základním principem homeopatie je zákon podobnosti, který zní:

Substance, jež je schopna v surovém stavu u zdravého jedince vyvolat určité symptomy (reakci), dokáže tyto symptomy v naředěné a dynamizované podobě u nemocného jedince odstranit nebo zmírnit. 

Homeopatie vnímá organismus jako celek a zaměřuje se na fyzickou i psychickou složku člověka. Často se stává, že organismus pod vlivem psychického nebo fyzického stresu (zátěž, nevhodná strava, znečištění prostředí, apod.) ztratí rovnováhu a dojde k rozvoji onemocnění. Zvláště při chronických nemocech není pak obvykle naše tělo samo schopno ztracenou rovnováhu znovu nastolit, a potřebuje pomoc zvenčí. Homeopatie  dokáže pomocí správné stimulace organismu s využitím jeho samoregeneračních schopností tuto rovnováhu navrátit. Nejen proto patří mezi nejčastěji vyhledávané léčebné metody na světě, přičemž její popularita po celém světě neustále stoupá.

 

Homeopatie může být nápomocna v řadě fyzických i psychických potíží. V rukou zkušeného homeopata dokáže zásadním způsobem ovlivnit fungování organismu a navracet tak zdraví. Zvláště při chronických nemocech není obvykle náš organismus schopen znovu nastolit ztracenou rovnováhu a potřebuje pomoc zvenčí. Homeopatie  dokáže pomocí správné stimulace organismu s využitím jeho samoregeneračních schopností tuto rovnováhu navrátit, a proto patří mezi nejčastěji vyhledávané léčebné metody na světě, přičemž její popularita po celém světě neustále stoupá.

 

Více o homeopatii se můžete dočíst v sekci články.

Pro laiky, kteří chtějí proniknout do homeopatie hlouběji, doporučuji knihu Prof. George Vithoulkase Homeopatie energetická medicína