Nejčastější dotazy

 

 

Kde dokáže homeopatie pomáhat?

Výčet potíží, u kterých homeopatie dokáže pomoci, je velmi široký, nicméně odpověď nelze zjednodušit na seznam diagnóz. Pro stanovení prognózy je totiž v homeopatii mnohem důležitější celková vitalita organismu a imunitního systému než samotná diagnóza. Proto se také stává, že některé pacienty se stejnou diagnózou je možné snadno vyléčit, zatímco u jiných je léčba obtížnější, nebo jsou dokonce nevyléčitelní. Někteří lidé s vážnou diagnózou mohou mít z homeopatického pohledu dokonce lepší prognózu než lidé, u kterých je z lékařského hlediska diagnóza méně vážná. Homeopat používá pro vyhodnocení celkové vitality organismu a imunitního systému specifické parametry, jako například schopnost imunitního systému vyprodukovat vysokou horečku, četnost a charakter akutních onemocnění nebo celkové rozvrstvení patologie na fyzické i psychické rovině. Pokud například dospělý člověk neměl již mnoho let vyšší horečku, z homeopatického pohledu to nemusí znamenat, že jeho imunitní systém funguje dobře a u takového člověka s největší pravděpodobností najdeme nějaké chronické (dlouhodobější) zdravotní potíže. Prognózu stanovujeme nejen na základě současného zdravotního stavu, ale bereme v úvahu útaké daje z celé zdravotní historie člověka.

Mnoho fyzických i duševních potíží je možné pomocí homeopatie zcela vyléčit. Pokud se nepodaří dosáhnout plného uzdravení, obvykle je možné alespoň částečně zlepšit zdravotní stav nebo ulevit od diskomfortu. Homeopatie posiluje celkovou vitalitu organismu a nesoustřeďuje se pouze na jeden lokální problém. Jakmile posílíme obranný mechanismus našeho těla, zmizí nejen jeden lokální problém, ale celý komplex potíží, které daného člověka trápily mnohdy i velmi dlouho.

Limitace homeopatie spočívají v tom, zda má organismus ještě kapacitu na uzdravení či nikoliv. Nelepší výsledky má homeopatie u tzv. funkčních potíží, tedy u stavů, kde ještě nedošlo k nevratnému poškození určitého orgánu nebo tkáně.

Mezi nejčastější potíže, u kterých homeopatie pomáhá patří: bolesti pohybového aparátu, bolesti zad, časté infekce horních cest dýchacích, opakované záněty a abscesy, kožní potíže včetně ekzémů, premenstruační syndrom, bolestivá menstruace, problémy s otěhotněním, dýchací potíže, astma, alergie, potravinové nesnášenlivosti, vysoký krevní tlak, neurologické potíže, únavový syndrom, poruchy spánku, bolesti hlavy, migrény, potíže s trávením, bolesti žlučníku, poruchy paměti, úzkosti, deprese, následky duševních traumat, poruchy chování u dětí a mnoho dalších....

 

Je možné ovlivnit pomocí homeopatie jakýkoliv zdravotní problém?

Bohužel ne. Úspěch terapie závisí především na celkové úrovni zdraví konkrétního člověka, hloubce patologie a v neposlední řadě na schopnostech homeopata. Stejně jako každá jiná terapeutická metoda, i má homeopatie své limity a dobrý homeopat si jich musí být vědom a musí v případě potřeby pacienta odkázat na konveční léčbu. Stejně tak homeopat nikdy nesmí zasahovat do medikace předepsané lékařem.

 

Jak dlouho trvá celková terapie a jak probíhá?

Délka terapie je u každého případu individuální. U chronických potíží, které trvají několik let, nelze očekávat výsledek ze dne na den, ale spíše pozvolné zlepšování v řádu týdnů až měsíců. Například u opakovaných bolestí hlavy se postupně snižuje jejich intenzita a četnost až do úplného vyléčení. Stejně tak je tomu u jiných onemocnění záchvatovitého charakteru (např. astma, epilepsie, apod.). Celková délka terpaie také záleží na počtu potíží, kterými daný člověk trpí a trpěl v minulosti.

Terapie probíhá tak, že pomocí homeopatických léků zvyšujeme celkovou vitalitu organismu a stimulujeme ho k aktivaci samouzdravovacích procesů. Je velmi důležité si uvědomit, že organismus většiny z nás nedokáže po zvýšení celkové vitality eliminovat všechny fyzické i psychické potíže najednou, ale uzdravení musí rozfázovat. To znamená, že nejdříve by se měly zlepšit nejzávažnější a nejhlubší potíže (což nemusí být vždy ty, které člověka z jakéhokoliv důvodu nejvíce obtěžují). Jako kompenzaci za zlepšení nejzávažnějších potíží se naopak mohou některé méně závažné a perifernější potíže dočasně zhoršit. Z homeopatického pohledu se jedná o správný a jediný možný směr léčby. Také je běžné, že se nejdříve zlepšují nejnovější potíže a pak postupně potíže čím dál starší. Mohou se dokonce objevovat méně závažné problémy a příznaky z minulosti, které předcházely vzniku současných potíží. U chronických nemocí totiž bývají novější potíže obvykle hlubší a závažnější než potíže, kterými člověk trpěl dříve. Máme-li směřovat k CELKOVÉMU uzdravení, bez výše uvedených reverzních procesů se to neobejde. Cesta k uzdravení může být někdy trnitá jak pro klienta, tak pro homeopata a v jejím průběhu je mnohdy nutné překonat několik překážek, ale v konečném důsleku toto úsilí jistě stojí za to. Chtěl bych zdůraznit, že nehovořím o léčbě jednoho lokálního problému, ale o komplexní regeneraci organismu. V homeopatii za uzdravení považujeme stav, kdy člověk netrpí zdravotními potížemi, je psychicky šťastný a vyrovnaný a nemusí užívat žádné léky. Ne ve všech případech je možné tohoto ideálního stavu dosáhnout, ale snažíme se mu alespoň maximáně přiblížit.

 

 Jak dlouho trvá konzultace?

Vstupní homeopatická konzultace trvá většinou 90-120 minut.

Kontrola 45-60 minut.

 

Na co se Vás při konzultaci budu ptát?

Na Vaše současné i minulé potíže, jaká onemocnění se vyskytují u Vás v rodině, jak žijete a jak se stravujete. Pro homeopatii jsou velmi důležité detailní informace o tom, jak se konkrétně u Vás potíže projevují. U jednotlivých lidí se stejnou diagnózou se mohou příznaky v určitých detailech lišit.  Například u bolestí kolene se budu ptát čím se bolest zhoršuje nebo zlepšuje, jaký je její charakter, zda se někam šíří, vystřeluje atd... Mimo jiné mě budou zajímat také informace ohledně kvality Vašeho spánku, pocitu žízně nebo tolerance tepla či chladu, a další. V neposlední řadě je pro mě důležité znát časovou posloupnost rozvoje Vašich současných i minulých potíží.

 

Zakáže Vám homeopat užívat léky, které Vám předepsal lékař?

V žádném případě. Taková věc je pouze v kompetenci lékaře. Pokud v těle nejsou ještě přítomny nevratné orgánové změny a Váš stav se po homeopatické léčbě objektivně zlepší (zlepšení bude prokazatelné lékařským vyšetřením a testy), Váš ošetřující lékař Vám jistě rád sám sníží dávky léků, nebo je úplně vysadí.

Homeopatickou léčbu není vhodné kombinovat s jinou celostní terapií, jako je akupunktura nebo tradiční čínská medicína či ayurevda, protože tyto metody se mohou navzájem ovlivňovat. Je vhodné zvolit si pouze jednu z těchto terapií.

 

Co mohu očekávat během homeopatické terapie?

Po správné počáteční stimulaci organismu se u většiny případů dostaví nejprve zhoršení potíží (fyzických a/nebo psychických). Toto tzv. homeopatické zhoršení bývá přechodné a po jeho odeznění nastává postupné zlepšování. Délka zhoršení je u každého případu jiná a pohybuje se v rozmezí od několika hodin do několika dnů (výjimečně i několik týdnů) a nikdy nebývá natolik silné, že by mohlo nějak ohrozit celkové zdraví klienta. U malého procenta případů ke zhoršení nedochází vůbec a stav se začne zlepšovat bez zhoršení.

Během terapie se také mohou zpětně objevit méně závažné potíže, které jste měli v minulosti, ale byly nějakým způsobem potlačeny. Na závěr konzultace Vám sdělím jaký vývoj předpokládám konkrétně u Vás.

 

Mají homeopatické léky vedlejší nepříznivé účinky?

Homeopatické léky jako takové mají vzhledem ke svým extrémně nízkým koncentracím prakticky nulovou toxicitu a mohou je užívat děti (včetně kojenců), těhotné ženy i lidé pokročilejšího věku.

...více se můžete dočíst v sekci články

...na Vaše dotazy odpovídám také na facebookovém profilu