Astma

Mladá žena mě vyhledala kvůli astmatu, kterým trpěla deset let. Astma propuklo v době, kdy měla potíže v partnerském vztahu. Z partnera byla hluboce zklamaná, ale přesto neměla sílu jej opustit. Zklamání ve vztahu zažila v minulosti několikrát. Astma později ještě prohloubilo po závěrečných zkouškách na vysoké škole, které pro ni byly stresující. Stavy dušnosti se nejvíce zhoršovaly ve vlhkém a zároveň teplém počasí, a také zátěží, jako je chůze do kopce, apod. Na astma musela používat kortikoidy.

 

astma, homeopatie, přírodní léčba

Další problém, na který si stěžovala, byla výrazná přecitlivělost na světlo. Trpěla také migrénami, které začaly před šesti lety, ale zmizely přibližně rok před tím, než ke mně přišla. Na psychické rovině u ní dominovala podrážděnost.

Přibližně do 3 měsíců od zahájení homeopatické léčby došlo u této ženy k takovému zlepšení dýchání, že mohla po dohodě s lékařem zcela vysadit kortikoidy. Dočasně se vrátily migrény, které už v době zahájení homeopatické léčby neměla, a během další léčby zmizely.* Také se vrátila bradavice, kterou měla před 4 lety, a následně sama zmizela.* Žena začala mít výrazně více energie, a udávala že takto dobře se necítila již několik let. Snížila se u ní podrážděnost, a začala být celkově šťastnější a spokojenější. Říkala, že už věci ta nezabírá, a nechce se jí plakat tak často, jak tomu bylo před léčbou. Zlepšil se jí spánek, zažívání a také menstruační bolesti. Žena je již přibližně 3 roky bez astmatických potíží a nemusí používat inhalátor s kortikoidy.

*Je běžné, že se během homeopatické terapie vrací potíže a příznaky z minulosti. Léčba obvykle postupuje směrem od nejnovějších potíží ke starším, a tak postupně odstraňujeme jednotlivé "vrsty" příznaků a potíží. Z homeopatického pohledu je správný směr léčby takový, při kterém nejdříve mizí nebo se zlepšují nejzávažnější potíže, a teprve později ty méně závažné. Organismus obvykle nemá kapacitu na to, aby zlepšil všechny potíže současně, ale přirozeně se snaží nejdříve napravit to nejzávažnější. Homeopatie má u astmatu pozitivní výsledky jak u dospělých, tak u dětí. Děti mají dokonce lepší prognózu.