Fobie z infekcí u dítěte (mysofobie)

U 6leté dívky se od malička projevoval přehnaný strach ze špíny, bakterií a infekcí. Měsíc před tím, než se její rodiče rozhodli zkusit tuto fobii vyřešit homeopatickou cestou, si zlomila ruku a byla operována. Protože se po této události její fobie výrazně zhoršily, rodiče se rozhodli vyhledat pomoc.

Fobie se u dívky projevovaly například tak, že nechtěla sedět na místě, na kterém před ní seděl někdo jiný, dokud to místo někdo neumyl nebo neotřel. Pokud si někdo sedl na její místo, nebo jakkoliv jinak zasáhl do jejího prostoru (např. se dotkl nějakého jejího předmětu nebo dokonce jí samotné), dostavil se záchvat křiku.

 

starch z infekci, fobie, mysofobie

Velmi často si chodila umývat ruce, obzvláště když se něčeho dotkla. Nesnesla, aby jí někdo dal pusu a pokud se jí chtěl někdo dotknout na kůži nebo na tváři, musel si před tím umýt ruce a i tak si poté často šla "dotknuté" místo umýt. Nutila také své rodiče, aby si umývali ruce, když například zakašlali a zakryli si při tom ústa rukou, apod. Vadila jí jakákoliv sebemenší špína nebo vizuální nesoulad na jejím oblečení a musela se v takovém případě okamžitě převléknout. Pokud se tak nestalo, opět nastal křik. Měla také výraznou kompulzivní neurózu s extrémním sklonem k perfekcionizmu. Například si usmyslela, že v DVD přehrávači nesmí zůstat disk a pokud se tak stalo, začala křičet. Velmi často upřesňovala a opravovala ostatní v tom, co říkali, a chtěla, aby bylo vše korektní. Po zlomenině jí také začal tik v obličeji. Každou noc se budila kolem 3. hodiny ráno a chodila za rodiči do postele, protože se bála.

Poté, co rodiče dívce podali homeopatický lék, zmizel během jednoho měsíce tik a fobie z infekcí se zlepšila o více než 50%. Snížila se frekvence mytí rukou a dívka již nereagovala na narušení svého prostoru tak agresivně. Začala mít lepší kontakt s dětmi ve školce a mnohem méně jí vadilo, když na ni ostatní děti sahaly. Dříve ji její fobie výrazně omezovala v sociální interakci, což se po homeopatickém léku výrazně zlepšilo. Také začala lépe komunikovat s dospělými, které nezná. Během dalšího měsíce fobie zmizely zcela a dívka se v tomto ohledu začala chovat zcela normálně, jako ostatní děti. Došlo také k ústupu kompulzivity. V noci se přestala bát a do postele za rodiči chodila už jen výjimečně.